Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на страницата на Тончеви Ауто

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Уелдън Мениджмънт ЕООД , ЕИК: 205604637, с.Ясен, ул. Тодор Пенчев 3, и лицата – ползватели на услугите на сайта toncheviauto.com

2. Toncheviauto.com е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани със средства за транспорт. Сайта е собственост на ” Уелдън Мениджмънт ЕООД , ЕИК: 205604637. В настоящите Общи условия ” Уелдън Мениджмънт ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта toncheviauto.com.

3. Съдържанието на тази интернет страница има информативна цел за представяне на компанията, както и на основна информация за предлаганите от нея продукти и услуги. Публикуваната информация в сайта не трябва да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, реклама, оферта, предложение за конкретна сделка, друг търговски способ и/или като правен съвет. Действителната сделка може да се различава съществено по част и/или всички характеристики в зависимост от конкретните параметри, както и във връзка с разпоредбите на българското законодателство.

4. Тончеви Ауто полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация на сайта, което не изключва възможността да възникнат пропуски и неточности. Компанията се стреми непрекъснато да актуализира информацията, като съдържанието подлежи на промяна без предварително уведомление от страна на Тончеви Ауто. Потребителите на сайта са отговорни за оценката, отсяването, възприемането и интерпретирането на публикуваната в него информация и съдържание, както и поемат отговорност за резултата от предприети действия въз основа на нея.

5. Потребителите трябва да положат дължимата грижа и да използват всички технически средства, за да открият, отстранят вирус или злонамерен софтуер преди да изпратят приложени документи чрез интернет страницата.

6. Частните лица НЕ могат да публикуват САМИ обяви в toncheviauto.com .
Добавянето на обява става от наш администратор,след заплатена комисионна ,на стойност 6лв ,от страна на потребителят към фирма Уелдън Мениджмънт ЕООД.

7. Компанията не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради и/или свързани с достъп до този сайт и информацията представена в нея. Тончеви Ауто не поема отговорност за вреди, причинени на техническото оборудване на потребителя, настъпили по време на и/или при осъществяването на достъп (вкл. и при опит) до информацията на сайта.

8. Дизайнът, структурата, съдържанието на този уеб сайт са обект на авторско право на Тончеви Ауто . Потребителите му могат да зареждат, отпечатват отделни страници и/или раздели единствено при условие, че това не е в разрез със Закона за авторското право и сродните му права. Без предварително писмено съгласие от страна на компанията е забранено: копирането, възпроизвеждането, модифицирането и разпространението на съдържанието и публикациите на интернет страницата, както и включването й като връзка в друг уебсайт е забранена.

9. Тончеви Ауто не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационните ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на трети лица.

10. Тончеви Ауто си запазва правото по свое усмотрение да променя или замества тези Общи условия по всяко време. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща се до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Компанията не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не отговаря за пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на интернет страницата.

11. Тончеви Ауто не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

12. Достъпвайки нашия интернет сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и сте се съгласили с правилата и условията за ползване на интернет страницата на Тончеви Ауто.страницата на електронният магазин. ”

13.Сайта Тончеви Ауто предлага посредничество между потребителите и различни банкови институции,но не носи отговорност за становището и решенията,които те взимат спрямо, отпускане на финасови продукти.